Acasa

 Serviciul privat pentru situații de urgență de categoria C2 Sea Protect Group Fire este constituit în baza prevederilor art. 12, alin.1, art. 19 lit. a si lit. i, art. 32 și art. 33 din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, ale art. 15 din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, completată și modificată prin Legea 212/2006 și ale O.M.A.I. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență.