Serviciul Privat pentru Situații de Urgență Sea Protect Group Fire este specializat în asigurarea serviciilor privind situațiile de urgentă, având ca domeniu principal de activitate cod CAEN 8425 – activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora.

   Sea Protect Group Fire oferă servicii private de pompieri, clienții beneficiind de următoarele:

 • monitorizarea sistemelor de detecție a incendiilor;
 • asigurare personal specializat pentru intervenție în caz de incendiu (servant pompier, specialist prevenire, cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor) și supravegherea instalațiilor speciale de detecție / semnalizare / stingere a incendiilor 24h din 24h;
 • intervenție în caz de incendiu prin echipe specializate și autospeciale de pompieri;
 • realizarea documentelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • exerciții de alarmare / evacuare / stingerea Incendiilor / demonstrații practice;
 • realizare planuri de evacuare, planuri de intervenție (în caz de cutremur, de incendiu, de inundații), fișe obiectiv;
 • realizare semnalistică specifică prevenirii și stingerii Incendiilor;
 • dotarea clădirilor cu mijloace tehnice pentru prevenirea și stingerea incendiilor . 

      Având înființat Serviciu Privat pentru Situații de Urgență de categoria P3, constituit ca societate comercială,  Sea Protect Group Fire S.R.L. oferă servicii dedicate situațiilor de urgentă, în urmatoarele domenii:

 • industrial;
 • portuar;
 • aeroportuar;
 • petrol și gaze;
 • clădiri de birouri și clădiri administrative;
 • evenimente culturale / teatre / săli de evenimente / târguri / festivaluri muzicale / spectacole în aer liber ; expoziții / manifestări publice sau private.
 • evenimente sportive / stadioane / săli de sport ;

         

     Monitorizare cu drone:

    Sea Protect Group Fire propune o abordare tehnologică având ca scop eficientizarea strategiilor de identificare a situațiilor de urgență, rezolvarea acestora în cel mai scurt timp și totodata reducerea costurilor acestor servicii. 

      Când executăm misiunile?

 • la evaluare ințială a obiectivului ;
 • la producerea  situațiilor de urgență;
 • pe timpul managementului situației de urgenţă;
 • pe timpul căutării/salvării victimelor în zonele afectate;
 • evaluare impact;
 • evaluarea zonei afectate de incendiu;
 • cartarea zonelor afectate de incendiu.

       Ce punem la dispoziţie ?

 • transmisie live din zona intervențiilor;
 • inregistrări video şi foto pe suport electronic;

 

     Prin structura dinamica a societații,  Sea Protect Group Fire oferă servicii integrate de securitate la incendiu venind în sprijinul operatorilor economici cu pachete de servicii complexe având ca principal obiectiv ridicarea nivelului de securitate dar și reducerea costurilor privind activitatea de apărare împotriva incendiilor.

    Alege să lucrezi cu o echipă de profesioniști!

     Alege Sea Protect Group Fire